Zalety wykorzystania podręcznika “To się liczy 2”

Matematyka jest przedmiotem, który sprawia trudności w nauce wielu uczniom. Jest to szczególnie widoczne wśród absolwentów szkół podstawowych, którzy muszą rozszerzyć swoją wiedzę w kolejnych latach kształcenia. Lekcje można jednak uatrakcyjnić za pomocą nowoczesnego podręcznika, takiego jak książka “To się liczy 2 (duży wybór na stronie www.taniaksiazka.pl)” opracowana przez wydawnictwo Nowa Era.

Praktyczne wykorzystanie wiedzy

Autorami książki “To się liczy 2” jest Karolina Wej i Wojciech Babiański. Postawili sobie o niej za cel nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale uświadomienie uczniom, że matematyka ma praktyczne zastosowanie w wielu zawodach. W związku z tym w podręczniku znajdziemy teksty na temat czynności przydatnych w życiu codziennym, na przykład, wypełniania formularzy podatkowych lub stosowania skali na planie mieszkania.

Książka wzbudzająca zaciekawienie

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era ma atrakcyjny wygląd i kolorystykę, która sprzyja zapamiętywaniu najważniejszych informacji przekazywanych w szkole. Posiada dużą liczbę wykresów i rysunków, dzięki którym młodzi ludzie mogą szybciej zrozumieć działania lub przekształcenia matematyczne. Na końcu każdego działu zamieszczono zadania, pozwalające na przygotowywanie się do kolejnych lekcji lub sprawdzianów.

Materiał zrozumiały dla uczniów

Książka “To się liczy 2” jest przeznaczona do stosowania w klasach 2. branżowych szkół I stopnia. Materiał jest dostosowany do umiejętności młodszego ucznia. Poszczególne rozdziały są podzielone na krótkie fragmenty, a każdy dział ma podobną strukturę. Wiele zadań zawiera przykładowe rozwiązania lub odpowiedzi pozwalające na samodzielne sprawdzenie bieżącego poziomu wiedzy.

Obliczenia i dowody matematyczne

“To się liczy 2” jest podręcznikiem, który prezentuje zastosowanie różnego typu obliczeń rachunkowych, a także wprowadza uczniów w świat logiki matematycznej. Dzięki nowatorskiemu podejściu do podstawy programowej książka stanowi wsparcie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli podczas planowania zajęć. Jest to pozycja wzbudzająca zaciekawienie i uzyskująca pozytywne opinie w gronie specjalistów.