Skład Rady Osiedla

 Skład Rady Osiedla TM II :

 

 

Przewodnicząca Rady -  Teresa Rybka

tel. 694210369

 

 

W- ce Przew. Rady          - Szymon Kostecki

tel. 607173290

 

Sekretarz   Rady                  -  Andrzej Dyrda

tel. 508254728

 

 

Kornelia Ciesielska (brak zdjęcia)

tel. 661839736

 

Paweł Szkodziak

tel. 502620415

 

 

Adam Kantor (rezygnacja)

tel. 501639426

 

 

Józef Mikoś

tel. 609644161

 

 

 

Beata Stefaniak

tel. 502573593

 

Lewandowska Dorota

tel. 

 

Kierownik TM II  - Helis Henryk

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Marcel"

Prezes  - Jarosław Ligas