Telefony Alarmowe

TELEFONY ALARMOWE

 

 

Ogólnoeuropejski telefon alarmowy : 112

Pogotowie Ratunkowe : 999

Straż Pożarna : 998

Policja : 997

Straż Miejska Wodzisław Śląski : całodobowo 032 4590476,

od 6.00 - 22.00  - 032 4551345

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego : 32 453 93 93; 32 4530215,

Pogotowie Ratunkowe ul. 26 Marca 32 4591902

 

 Informujemy że utrzymywane są dyżury na II i III zmianie oraz w dni wolne od pracy i święta po numerami telefonów:

Instalacje wewnętrzne c.o, wodno-kanalizacyjne i gazowe 0 692769109 - Firma "Instal-Eko"

Instalacje Elektryczne 0 694 750 294 Firma" Elrob"

W przypadku braku dostawy wody i c.o. 32 4551840 PWiK Wodociągi Wodzisław Śląski

Przypominamy, iż bezpodstawne wezwanie do drobnych awarii, których usuniecie zgodnie z regulaminem jest w gestii lokatora oraz wszelkich drobnych awarii które nie wymagają natychmiastowej interwencji skutkowało będzie obciążeniem lokatora kosztami.

Wobec powyższego prosi się mieszkańców o rozważne korzystanie z interwencji poza godzinami pracy.