Zebrania Rady

Rada Osiedla TM II 

spotyka się raz w miesiącu ( 2 poniedziałek miesiąca )w pokoju Rady w budynku Administracji TM II - ul. Św. Wawrzyńca 5.

 Najbliższe spotkanie Rady Osiedla odbędzie się  18 Luty 2021 o godz. 16.00